CASTLE COACHING
Well done is better than well said


Wat kan jij van mij verwachten

Het onderstaand traject is op basis van 8 weken. Bij een keuze voor een traject met een langere duur dan 8 weken wordt vanzelfsprekend het bovenstaand stappenplan naar ratio gewijzigd. Mocht je behoefte hebben aan meer tussentijdse evaluaties zal dit tijdens het coachingstraject duidelijk worden en kan hierop geanticipeerd worden.